Výbor SPJ

Martin Rudovský, předseda

Cecilie Holečková, tajemnice SPJ

Barbora Jurkovičová

Lenka Pospíšilová

Jakub Zicha

Matěj Turek

Jan Pirner