O nás

Společnost Pavla Jurkoviče, spolek přátel a žáků skladatele, založena v únoru 2016.

Iniciátorem založení Společnosti Pavla Jurkoviče byl dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Martin Rudovský společně s dcerou skladatele, lokační manažerkou, Barborou Jurkovičovou. Jejím hlavním cílem je propagovat a šířit dílo i odkaz tohoto významného hudebního pedagoga, zpěváka, folkloristy, hudebního skladatele a spisovatele. Podobné společnosti mají u nás velkou tradici zejména v řadách nejslavnějších skladatelů klasické hudby. V případě Jurkoviče jde však o odkaz především hudebně pedagogický – zanechal po sobě množství drobných vokálních i instrumentálních skladeb a úprav písní a řadu metodických materiálů zejména pro děti mladšího školního věku.

Výbor Společnosti Pavla Jurkoviče se rozhodl budovat základnu pedagogova odkazu na intenzívní dobrovolné a systematické práci v úzkém kruhu po vzoru podobných společností v zahraniční, na další členy společnosti tak zbyla především morální, finanční a společenská podpora její činnosti.

Zakládajícími členy se kromě dcery Barbory Jurkovičové a Jurkovičova žáka Martina Rudovského, který byl zvolen za předsedu, stali blízcí spolupracovníci a žáci skladatele, sami aktivní v hudebním životě – Lenka Pospíšilová, pedagožka, lektorka a předsedkyně České Orffovy společnosti, Jakub Zicha, vedoucí Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, pedagog Pražské konzervatoře a sbormistr Pražského filharmonického sboru, Jan Pirner, sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha, odborný pracovník Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, a Matěj Turek, ekonom a překladatel. Společnost má za necelé dva roky působení téměř čtyři desítky členů z řad odborné veřejnosti i uměleckých kruhů (Jan Kačer, Eva Kröschlová, Taťjana Medvecká, Jiří Pavlica, Jan Prchal, Alfred Strejček, Vladislav Souček, Jiří Žáček aj.).

Jedním z prvních cílů nově vzniklé společnosti je práce na katalogizaci a třídění Jurkovičovy pozůstalosti, která se postupně zpřístupňuje veřejnosti na několika úrovních. K dispozici veřejnosti k absenčnímu vypůjčení je přes čtyři sta Jurkovičových skladeb dostupných v Hudební sekci Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu – v současnosti jde o největší fond zpřístupněných Jurkovičových děl v České republice.

V roce 2017 byla dokončena první fáze katalogizace pozůstalosti a za přispění členů se podařilo dokončit rozpracované dílo, zpěvník Písnička jako dárek, obsahující písně pro děti prvního stupně základních škol, jejich rodiče a učitele. V roce 2018 se hlavním projektem společnosti stalo natočení dvaadvaceti Jurkovičových ukolébavek vybraných z jedinečného celku téměř sta skladeb tohoto žánru.

Společnost nadále usiluje o další zpřístupnění skladatelova díla, umístění pamětní desky na FZŠ Umělecká na Praze 7 a o připomínání Jurkovičovy práce v rozhlase, divadle, digitálních médiích i tištěných publikacích.