Orffovské jiskření, tvoření a slavení! Seminář hudební výchovy k poctě Pavla Jurkoviče